בתי הזיקוק במשותף עם חברת החשמל, השתתפו בהקמת מערך ניטור משוכלל באזור חיפה ואשדוד,
בהיקף כספי כולל של כ-1.75 מיליון דולר. מערך הניטור מאפשר מדידת ריכוזי הגופרית
הדו-חמצנית הנפלטים לאטמוספרה, בזמן אמיתי ובכך לסייע במניעת מטרדים סביבתיים.

בתי הזיקוק מתמודדים עם האתגר של הפחתת זיהום האויר
תהליכי הייצור של תזקיקי נפט בבתי הזיקוק כרוכים בהשקעת אנרגיה,
שמקורה בשריפה של דלקים. בתהליך השריפה נפלטים מזהמי-אוויר שונים,
ובעיקר תחמוצות גופרית (SOx) וחלקיקים. מקור נוסף, משמעותי פחות, לפליטה של מזהמי אוויר מבתי הזיקוק
הוא תהליכי הייצור עצמם.
מחויבותה של חברת בזן להפחתת זיהום האוויר מתבטאת בפעולות להפחתת פליטות
המזהמים ממתקניה בהשקעות כספיות נכרות.

כיצד מתמודדת חברת בזן עם האתגר של הפחתת זיהום האוויר ממתקניה?
הפחתת פליטת המזהמים במקור
חברת בזן רואה חשיבות גדולה בהפחתה במקור של פליטות המזהמים לאוויר.
גישה זו משלבת חיסכון באנרגיה ובמשאבים עם שמירה על איכות הסביבה.
כדי להפחית את פליטת המזהמים במקור ממתקניה נוקטת החברה בפעולות הבאות:


הפחתת פליטת המזהמים בשיטת "קצה הצינור"
בנוסף לפעולותיה להפחתה במקור של פליטות המזהמים, מטפלת בזן במזהמים,
לאחר שכבר נוצרו, בשיטת קצה הצינור. פעולות אלו כוללות: