אלי לוי – מנהל שרשרת אספקה קבוצת בזן
טלפון: 04-8788133
דוא"ל: Leli@bazan.co.il
...............................................................................................................................................................................................................
איריס ויסמן-גרופר – מנהלת רכש טובין
טלפון: 04-8788959
דוא"ל: Wiris@bazan.co.il

ירון רביב – מנהל רכש כימיקלים
טלפון: 04-8788875
דוא"ל: Ryaron@bazan.co.il

מתי אביגדור – מנהלת רכש פרויקטים
טלפון: 04-8788437
דוא"ל: Amati@bazan.co.il

חנה שואף – מנהלת חוזי חברה ומטה
טלפון: 04-8788355
דוא"ל: Shhana@bazan.co.il


אורית לוי – מנהלת חוזי אחזקה
טלפון: 04-8788242
דוא"ל: Lorit@bazan.co.il


שגיא פלדמן – מנהל תכנון ובקרת מלאי (מכירות ציוד עודף)
טלפון: 04-8788184
דוא"ל: Fsagi@bazan.co.il

לירון כהן – מזכירת האגף
טלפון: 04-8788133
דוא"ל: cliron@bazan.co.il