אגף שרשרת האספקה של קבוצת בזן משרת את כלל היחידות העסקיות והמטה במגוון התקשרויות.

רכש טובין
עוסק ברכישת חלפים לציוד מכני-תהליכי, חומרי מבנה, פריטי חשמל ומכשור
עבור תחזוקה ופיתוח מפעלי הקבוצה, וכיו"ב.

- צנרת ואביזרי צנרת ברזלית ופלב"מ
- קורות מבנים ופחים ממגוון חומרי מבנה
- גופי סינון
- מסבים
- אמצעי ריתוך וכלי עבודה
- ציוד משרדי
- ציוד וכימיקלים מעבדתיים
- ביגוד עבודה חסין אש
- רצועות הנעה
- בניית מכלים תהליכיים
- חומרי אטימה
- 'ברגים וניטים וכד
- ציוד כיבוי אש
- כבלי חשמל ומכשור
- משטחי עץ
- שקי ענק

רכש כימיקלים
נותן מענה לצרכים של כימיקלים בתהליכי הייצור והתפעול של הקבוצה וכן בשמני סיכה למיניהם, וכיו"ב.
חוזי מטה וחברה
התקשרויות שנתיות וחד פעמיות - פרויקטים בתחומים הבאים:
איכות הסביבה, לוגיסטיקה והובלות, מערכות מידע (חומרה, תוכנה ויועצים),
משק ומנהל, חברות תכנון הנדסה, צוותי כח אדם וכיו"ב.
חוזי האחזקה
גיבוש ועריכת התקשרויות חוזיות שנתיות וחד פעמיות עם קבלנים בנושאים הקשורים:
לאחזקה שוטפת, פרויקטים ושיפוצים בתחומים כגון: עבודות צנרת ומתכת
עבודות הנדסה אזרחית, חשמל, מכשור ועוד.
מחלקת רכש פרוייקטים
מעת לעת, קבוצת בזן נדרשת להתקשרויות טובין
או שירותים המגלמות בתוכן יכולות של נותני ידע
הנדסי.

קליטת טכנולוגיות חדשניות מורכבות של היצרנים המובילים בחו"ל תוך יצירת שיתוף פעולה עם
נציגות מקומית במטרה להגיע אל פתרון אופטימלי
לחברה.