קבוצת בזן

ת.ד. 4  31000 חיפה , ישראל


מרכזיית קבוצת בזן

טלפון:  8788111 - 04

מייל:   info@bazan.co.il


              


מרכז מבקרים

טלפון:  8788124 - 04

מייל:   visitors@bazan.co.ilכניסה למפעל עם רכב להורדת הטופס
התאמה ביטחונית - עלון לנבדק להורדת הטופס
טופס כניסה למבקרים להורדת הטופס
פרטים אישיים ואיפיון העבודה
של עובד קבלן חדש
להורדת הטופס