אנרגיה בתעשיה
כל מפעל תעשייה זקוק לאנרגיה. אנרגיה נחוצה לתעשייה כדי להאיר את המפעלים והמשרדים,
כדי לחמם או לקרר אותם, וכדי לשנע חומרים, מוצרים ועובדים ממקום למקום.
שימושים אלו של אנרגיה משותפים לתעשייה ולמגזרים אחרים.
אולם, מפעלי התעשייה זקוקים לאנרגיה גם לשימושים ייחודיים - אנרגיה
זו מושקעת בתהליך הייצור, בו מייצרים מוצרים שימושיים מחומרי גלם.

הפחתה של צריכת האנרגיה בתעשייה
כדי להפחית את צריכת האנרגיה בתעשייה יש לייעל את התהליכים צורכי האנרגיה
ולפתח תהליכי ייצור חסכוניים באנרגיה.
האמצעים בהם משתמשים בתעשייה הם מגוונים, ונמנה כאן כמה מהם.
שימוש במערכות משולבות של חום וכוח.
מערכות אלו משתמשות בחום, הנפלט בחלק מן התהליכים התעשייתיים
לצורך ייצור קיטור וחשמל.
שימוש במחליפי חום, המעבירים את אנרגיית החום בין חומרים חמים לחומרים קרים.
בדרך זו חוסכים באנרגיה הנחוצה לקירור ולחימום של חומרים.
שימוש במערכות לעיבוי ולמִחזור קיטור.
שיפור תהליכי שריפתם של הדלקים וייעולם.
שימוש בתוצרי לוואי של תהליכי הייצור כדלקים.
שיפור הבידוד – למניעת איבוד חום.
שימוש במנועים ובמתקנים חסכוניים באנרגיה.
שיפור מערכות הבקרה המבטיח פעולה מיטבית של המתקנים והקטנה של צריכת האנרגיה.
אמצעים לשימוש יעיל וחסכוני באנרגיה בתעשייה קיימים כבר שנים רבות,
והשימוש בהם הולך ומתפתח, ומוכיח את עצמו. על-פי נתוני התעשייה הכימית בארצות הברית
ב-50 השנה האחרונות, הודות לשימוש בתהליכים חסכוניים באנרגיה הופחתה
במחצית כמות האנרגיה הנחוצה לייצור כל טון מוצר.