מסמך מדיניות איכות משולבת

בתי זיקוק לנפט בע"מ - בזן ממלא תפקיד מרכזי במשק האנרגיה בארץ.

במפעל הממוקם בחיפה מיוצרים מגוון תזקיקי נפט וחומרי גלם הדרושים לתעשייה, לתחבורה ולמשק האנרגיה.
בזן שומרת בקפדנות רבה על איכות מוצריה, העומדים כולם בדרישות התקן המחמירות ביותר בישראל ובאירופה.
המגמה הירוקה של בזן למען עתיד טוב יותר לסביבה, מתבטאת בשיתוף פעולה עם
המשרד לאיכות הסביבה ובהשקעה של מאות מיליוני דולרים למטרה זאת בלבד.

טלפון לדיווחים בעניין מפגעי ריח וזיהום אויר ממתקני החברה 24 שעות ביממה : 04-8788387/8

העלייה בצריכה ובפעילות התעשייתית מגבירה את המודעות לבעיות הסביבתיות הנובעות מהן:
הידלדלות המשאבים הטבעיים ומקורות האנרגיה, יצירת פסולת,
פגיעה באיכות האוויר והמים ועוד.

כיצד מתמודדת התעשייה עם האתגרים הכרוכים בכך?
בין ייצור תעשייתי לשמירה על איכות הסביבה
קשה לדמיין כיצד היו מתנהלים חיינו בלי מוצרי התעשייה, שאנו משתמשים בהם יומיום:
הטלפון הנייד, מכונת הכביסה, המכונית, תכשירי הניקוי, מוצרי הנייר,
שקיות הניילון וכן הלאה. תעשיה "חושבת ירוק"
בעשורים האחרונים חל מפנה באופן התייחסותה של התעשייה לנושא איכות הסביבה.
מפנה זה נובע, בין השאר, מהגברת המודעות הציבורית ומהגברת החקיקה וההתייחסות
הממשלתית לנושא איכות הסביבה. במסגרת החוק

אילו חוקים מסדירים את ההיבטים הסביבתיים של פעילות מפעלי התעשייה בישראל?
החקיקה הסביבתית בישראל קיימת בכמה רמות:
הרמה הלאומית , הרמה המקומית והרמה הייחודית.