כאשר אנו חושבים על ההשפעות הסביבתיות של התעשייה, עולים בדעתנו בדרך-כלל
העשן הנפלט מארובות המפעל, או השפכים המוזרמים ממנו. אך האם ההשפעה של התעשייה
על איכות הסביבה מוגבלת רק להשפעות הסביבתיות של תהליכי הייצור במפעל?
הגישה המקובלת היום בכל הנוגע להשפעות התעשייה על הסביבה מתמקדת במוצר ולא בתהליכי הייצור.

מוצרי דלקים "ירוקים" מבתי הזיקוק לנפט
לשימוש בדלקים בתחבורה, בתעשייה ובתחנות הכוח יש השפעה רבה
על איכות הסביבה, ובעיקר על איכות האוויר. שימוש בדלקים לתחבורה גורם לפליטת מזהמים לסביבה,
הן כתוצאה מתהליך שרפת הדלק במנוע והן כתוצאה מהתאיידות הדלקים
במהלך השימוש בהם (נסיעה, תדלוק, הובלה וכדומה).

הפקת מוצרים "ירוקים" וידידותיים לסביבה
מוצרי בזן, המותאמים במיוחד לתנאי האקלים והכביש בישראל, עומדים בתקנים הבינלאומיים
המחמירים ביותר ואף מקדימים אותם. מדינת ישראל בעזרת בזן שואפת לעמוד בתקנים האירופאים המתקדמים ביותר.
תקני היורו מיועדים לבטל בתהליך הדרגתי את הזיהום מדלקי תחבורה (סולר ובנזין)
לרמה אפסית, לכל המאוחר עד 2008.
כל תהליכי הפיתוח והייצור מלווים תמיד בצעדים קפדניים של אבטחת ובקרת איכות,
שבסיומם הם נבחנים בסדרת מבחנים בינלאומיים בפיקוח מכון התקנים.