אחריות תאגידית היא שם כולל לשורה של כללי התנהגות של ארגון המבקש להתנהל בצורה הוגנת,
שקופה ואחראית כלפי כל מחזיקי העניין הבאים איתו במגע.

זוהי תפיסה ניהולית הכוללת בתוכה פעילויות בתחומים כגון התנהגות אתית בעסקים ומניעת שחיתויות,
התנהלות נאותה של ההנהלה והדירקטוריון, ציות לחוקים ולתקנות, שקיפות ודיווח הולם
לכלל מחזיקי העניין ודאגה לעובדים ולעובדי קבלן.

במסגרת הפעילות של אחריות תאגידית באה לידי ביטוי המחויבות להגנת הסביבה ולתפישת עולם רחבה
של קיימות שעיקרה ההכרח לשמור על קיום צורכי האנושות בדור הנוכחי מבלי להקריב
את יכולתם של הדורות הבאים לקיים את צורכיהם שלהם.

יצירת סביבת עבודה הוגנת ושמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים וכל מי שבא בשערי הארגון
ולבסוף פעילות ומעורבות בקהילה, ובכללה זה מדיניות של סיוע והתרומה לקהילה ועידוד להתנדבות עובדים.