חיידקים זוללי שמן בשירות בתי הזיקוק
בשפכים המגיעים ממתקני הייצוור מטפלים בבז"ן באופן מקורי.
חיידקים מיוחדים מוחדרים למים, מעכלים את שאריות הדלק ומפרקים אותן.
תהליך חכם, חסכוני וידידותי לסביבה.

הפטנט המאפשר ניצול חיידקים לטובת פירוק שפכים בבריכות ענק לא הומצא בבתי הזיקוק ,
אך אין ספק שבתי הזיקוק העלו את החיידקים שלהם בכמה רמות .
השימוש בחיידקים לפירוק ביולוגי של שפכים סניטריים מוכר ברחבי העולם ובישראל ,
אולם שיתוף פעולה פורה במיוחד בין הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון - המחלקה
להנדסת הסביבה ומשאבי מים ,בראשות פרופ' מנחם רבהון ובין בתי הזיקוק - הניב
זן חדש של חיידקים בשרות התעשייה - חיידקים זוללי שמן .
חיידקים אלה מנקים משאריות דלק את השפכים המגיעים ממתקני בז"ן השונים
, עד להגיעם לרמה שבה מותר להזרימם לקישון. לכל הדעות, פיתרון מתוחכם, חסכוני וידידותי לסביבה.

צוות המומחים חיפש את הנוסחה שתתאים לצורכי בז"ן ,ומצא שיש לשלב בה מספר פרמטרים בכמות מדודה.
קודם כל, החיידקים עצמם. מדובר במסה של מיקרו אורגניזמים שלא ניתן לראות בעין
בלתי מזויינת , חד ורב תאיים. הם פועלי הייצור של מפעל הפירוק, ויכולתם לצרוך דלק כמזון
ולעכל אותו היא אבן היסוד של כל התהליך. המזון העיקרי שלהם הוא שאריות הדלק המומסות
שבשפכים (בריכוזים של פחות מ-02 חלקיקים למיליון של דלק במים), שלא הופרדו בתהליך המוקדם.

הצוות שפיתח את הפרוייקט איתר את זן החיידקים שעשויים לשרוד בתנאי בריכות השפכים
ולצרוך שאריות דלק מומס, והתחיל בניסויים במיתקן שמדמה את התנאים בבריכות.
נמצאו גם היחסים האופטימליים בין כמות החיידקים למזון, כך שירדו אבל לא יתרבו יתר על המידה,
אותרו סוגי הרעלים שעלולים להרוס את אוכלוסיית החיידקים הזו, הטמפרטורה המתאימה לגידולם,
וכך הלאה, עד שגובשה הנוסחה הסופית המתאימה ביותר לצורכי בז"ן.